Έναρξη Κατηχητικών Σχολείων 2017 - 2018 - Τριών Ιεραρχών - Περιοχή Βούλγαρη Θεσσαλονίκης