Εκδήλωση Χορευτικής Ομάδας Τριών Ιεραρχών - 09 Φεβρουαρίου 2020